HMS

Vi sikrer våre ansatte en trygg hverdag

For å sikre våre ansatte en trygg hverdag, bruker vi mye tid og ressurser på gjennomføring og videreutvikling av HMS arbeidet. HMS er en viktig del av hverdagen vår.

Informasjon i alle ledd i vår og kundens organisasjon.

Vi har lykkes bra med å løse problemer på tidlige stadier slik at ansatte og kunder ikke opplever kritiske arbeidsulykker.

Opp gjennom årene har vi lært at HMS arbeidet må jobbes med kontinuerlig, og tenke nytt i forhold til løsninger. Et viktig element er informasjon i alle ledd i vår og kundens organisasjon.