Avd. Mesa Industri- og Skipsservice

Vi utfører alt av trykktesting og mekanisk installasjoner

Avd. Mesa Industri- og Skipsservice er en underavdeling av Slagen Rør og Sveiseservice AS fra 2009. Avdelingen  tilbyr våre kunder bl.a. trykktesting på Site eller i egne lokaler. Vi tilbyr da testing på rør, ventiler, tanker og annet utstyr, og dokumentasjon i.h.t. kundens eller Slagen´s spesifikasjoner. Nedenfor er våre tjenester listet opp.

Testing på rør, ventiler, tanker og annet utstyr.

Tjenester

  • Mekaniske installasjoner
  • Laseroppretting av roterende utstyr
  • Trykktesting / flushing