Kurs Offshore

Oversikt over hvilke kurs du må ha for å komme offshore

Gjelder stillinger for Slagen Rør & Sveiseservice

Oversikt over webkurs du trenger:

 • Personlig HMS håndbok i UPN
 • AT&SJA Arbeidstillatelser og sikker jobbanalyse
 • HMS i Statoil
 • Aris
 • Støy

Disse kursene finner du på www.trainingportal.no
Her er det flere portaler, velg Statoil for kontraktører. Opprett ny bruker med brukernavn og passord.

Andre pålagte kurs er:

 • GSK, grunnleggende sikkerhetskurs, 4 dagers kurs + 1 dag med e-læring. kr 18000,-
 • 72 timers riggerkurs, ca kr 15000,-
 • Fallsikringskurs, ca kr 3000,-
 • OLF 118 (boltetrekkerkurs) krav hos de fleste selskaper, 2 dagers kurs. Dette gjelder industrirørleggere og mekanikere. Ca kr 7500,-
 • OLF 120 (instrumentkurs) alle som skal jobbe med instrument må ha dette, 2 dagers kurs. Ca kr 7500,-
 • Helseerklæring ca kr 750,-

Andre krav:

 • Fagbrev / certifikat (gjelder hos de fleste selskaper)
 • Godkjent site test (gjelder hos de fleste selskaper, gjelder ikke mekanisk, instrument, vvs)
 • Utfyllende CV hvor relevant kompetanse fremkommer

Link til riggerkurs: http://falcknutecinfo.no

Link til OLF offshore kurs: http://falcknutecinfo.no og http://www.nmu.as/kurs/offshore-kurs

Link til OLF 120 instrumentkurs: http://www.ellingsen.biz/ og http://www.swagelok.com/stavanger

Link til fallsikringskurs: http://kis.no/